Süleyman Demirel Üniversitesi

Adalet Meslek Yüksekokulu

Birim İnternet Sitesi: http://adaletmyo.sdu.edu.tr

Adalet MYO, üniversitemizin en yeni meslek yüksekokullarından biridir.

Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında açılan Adalet MYO’da eğitim-öğretim faaliyetleri Hukuk Fakültesi ile koordineli olarak yürütülmektedir.

Hukuk Fakültesi binası içerisinde yer alan Adalet MYO’da üç öğretim görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca Hukuk Fakültesinin öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin de öğretim faaliyetlerine destek verecek olması, MYO’yu öğretim kadrosu yönünden oldukça güçlü kılmaktadır. İhtiyaç durumuna göre başta Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ve Isparta Adliyesi olmak üzere diğer kamu kurumlarındaki deneyimli uzmanlardan da uzmanlık alanları ile ilgili seminer ve konferanslar vermeleri için destek alınmaktadır.

Adalet MYO, “temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılarda bulunabilen, akademik geleneklerini oluşturmuş, ulusal ve uluslararası yeterliliği olan, etkin ve verimli eğitim ve öğretim olanağı sunan, araştırmaya önem veren bir anlayışa sahip olan, kurumsal kültürünü şeffaflık, etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurmuş, akademik etkinlikler düzenleyebilen, bilimsel yayınlar yapabilen, öğrenciler tarafından tercih edilen, ülke çapında tanınan ve ülkemizin en iyi adalet meslek yüksekokulu olabilmek” vizyonu ile hareket etmektedir.

Adalet MYO’nun misyonu ise hukukun üstünlüğüne inanmış ve hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi için çaba sarf edebilen; almış olduğu eğitim ile muhakeme yeteneği gelişmiş, çözümleme kabiliyeti olan bireyler yetiştiren; sosyal adalet üzerine temellenen toplumsal gelişmeyi ilke edinmiş; yargı örgütü başta olmak üzere tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek teorik altyapısı olan; uygulamayı bilen ve teknolojiyi takip eden; uluslararası alanda tanınırlılığı ve saygınlığı olan öğrenciler yetiştirmek; çevresi ile sınırlı kalmayan, bölgesinde ve ülke düzeyinde güçlü bir akademik geleneği olan bir yüksekokul haline gelebilmektir.

Çevre illerde Adalet Programının bulunmaması sebebiyle SDÜ Adalet MYO’nun bölgeye hitap edeceği ve tercih edilirlik konusunda daha cazip olduğu bir gerçektir. Isparta’da ayrıca öğrencilerin uygulama yapabilecekleri adli, idari ve askeri yargı kuruluşlarının ve açık kapalı cezaevinin bulunması Süleyman Demirel Adalet Meslek Yüksekokulu’nun tercih edilirliğini artıran başka bir unsurdur.

Adalet MYO’ya, Adalet Meslek Lisesi mezunu olup ÖSYM tarafından sınavsız geçişle yerleştirilen öğrenciler ile birlikte ÖSYM sınavları sonucunda o öğretim yılında YGS-3 Puan türüne göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Adalet MYO’da okumak isteyen bir öğrencinin hukuk alanına ilgi duyan, Türkçe derslerinde başarılı, titiz, dikkatli ve sorumluluk duygusuna sahip bir kimse olması bu alandaki başarısını artıracaktır.

 

Neden Adalet Meslek Yüksekokulu?

“Adalet Meslek Elemanı” unvanı verilen Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarının başta Adalet Bakanlığı teşkilatı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam olanağı bulabilmeleri.  

Sadece hukuk fakülteleri ve adalet meslek yüksekokulu mezunlarının istihdam edildiği icra müdürlüğü ve icra müdür yardımcılığı gibi prestijli bir mesleğe atanmaları.

Yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye müdür, müdür yardımcısı, zabıt kâtibi ve adalet yardımcı personelini yetiştiren MYO’nun mezunlarının mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtipliği, icra memurluğu ya da müdürlüğü yapma, cezaevlerinin idari kadrolarında müdür, gardiyan gibi görevlerde istihdam edilme, denetimli serbestlik bürolarında görev alma imkânına ve önceliğine sahip olmaları.

 

Ayrıca bankacılık ve finans sektöründe çeşitli kamu kurumlarının ve özel kuruluşların hukuk servislerinde de iş olanağına sahip olmaları, hukuk ofislerinde avukat yardımcısı ya da takip elemanı olarak çalışabilmeleri.

Sayılan iş alanları dışında Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarının KPSS’de başarı göstermek suretiyle birçok kamu kurum ve kuruluşunda da görev alabilmeleri.

Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin aynı zamanda dikey geçiş ile hukuk fakültelerine devam hakkına da sahip olmaları. İlgili yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi durumunda öğrencilerin başta hukuk fakülteleri olmak üzere 4 yıllık programlara da devam edebilmeleri.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde fark dersleri vererek lisans programlarını tamamlama şansına sahip olmaları.

 

Meslek Yüksekokulunda Yer Alan Programlar

Program AdıPuan TürüTaban PuanBaşarı SırasıTavan Puan
AdaletTYT270,301647.880334,634
Adalet (İÖ)TYT258,529774.887350,705

 

Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı

Prof. Dr.Doç. Dr.Dr. Öğr. ÜyesiÖğr. Gör.
---4

 

Meslek Yüksekokulunun Fiziki ve Sosyal Şartları

MYO Sayısı

Özellikleri

 

Adalet MYO

3

Derslik

1

Bilgisayar Laboratuvarı

***Adalet MYO öğrencileri, Hukuk Fakültesinin bilgisayar laboratuvarları, okuma salonları, kantin ve yemekhane gibi tüm fiziki olanaklarından yararlanma şansına sahiptir. 

Yukarı çık